Loading...
(Cyber)pesten

Ideeën van de Kinderreporters over (cyber)pesten

  • Vertellen over ervaringen (zij vinden verhalen over pesten aangrijpend)
  • De Move tegen pesten is maar 1 keer per jaar, maar zulke acties zouden vaker per jaar moeten kunnen
  • Belangrijk is STOP durven zeggen: affiches in scholen waarop dit staat blijkt volgens hen wel effectief en zou dus voor alle scholen een voorbeeld kunnen zijn
  • Een brievenbus om dingen te melden lijkt niet altijd aan te slaan. Dit is enkel werkbaar als er ook echt veel over gepraat en naar verwezen wordt, dus als het actief gebruikt kan worden. Anders werkt het maar af en toe.
  • Ze pleiten voor meer activiteiten gericht op kennismaken met elkaar en elkaar beter leren kennen om zo pesten tegen te gaan
  • Ze vinden dat straffen rond cyberpesten vooral rond reflectie moet gaan: Waarom heb je dat gedaan?

Reportage: interview voor Kabaal (datum: 19/12/2019)

Sristi, Era, Hanan, Ilsan, Aya, Yousra, Olivia, Ouissal, Imen en Yasmin gingen op 19 december 2019 op bezoek bij de Preventiedienst in Leuven. Daar konden ze hun vragen over cyberpesten stellen en werd er ook naar hun voorstellen geluisterd. Dit interview werd gepubliceerd in het Kabaal-magazine.