Loading...

Ideeën van Kinderreporters over online veiligheid

 • Meer bescherming tegen online risico’s (zoals fake profielen, ongepaste inhoud, cyberpesten, misbruik van foto’s)
 • We denken dat Artikel 13 uit de nieuwe Europese wetgeving (dit betekent dat het moeilijker wordt om iemands muziek, video’s, … te gebruiken in eigen filmpjes door een verstrengd auteursrecht) ervoor zal zorgen dat het internet saaier zal worden
 • Wifi zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar met mate

Ideeën van de Kinderreporters over klimaat

 • Meer groen en parken
 • Meer vuilbakken en mooiere vuilbakken zodat meer mensen deze zouden gebruiken
 • Groene energie zoals windmolens en zonnepanelen
 • Meer moestuinen en dus ook meer seizoensgroenten
 • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s
 • Nieuwe sociale woningen ook energiezuinig maken
 • Bussen op meer tijdstippen en vriendelijkere chauffeurs

Ideeën van de Kinderreporters over (cyber)pesten

 • Vertellen over ervaringen (zij vinden verhalen over pesten aangrijpend)
 • De Move tegen pesten is maar 1 keer per jaar, maar zulke acties zouden vaker per jaar moeten kunnen
 • Belangrijk is STOP durven zeggen: affiches in scholen waarop dit staat blijkt volgens hen wel effectief en zou dus voor alle scholen een voorbeeld kunnen zijn
 • Een brievenbus om dingen te melden lijkt niet altijd aan te slaan. Dit is enkel werkbaar als er ook echt veel over gepraat en naar verwezen wordt, dus als het actief gebruikt kan worden. Anders werkt het maar af en toe.
 • Ze pleiten voor meer activiteiten gericht op kennismaken met elkaar en elkaar beter leren kennen om zo pesten tegen te gaan
 • Ze vinden dat straffen rond cyberpesten vooral rond reflectie moet gaan: Waarom heb je dat gedaan?